Γυναικειες Φωνες

2. Greek Female Voice Over

Εκφωνητές γυναικείες φωνές – ραδιοφωνικά σποτ 

Ραδιοφωνικά σποτάκια δείγματα

Greek Female Voice Over

 

Μαρία [Download]

 

Αλεξία [Download]

 

Πελαγία [Download]

 

Όλια [Download]

 

Μιράντα [Download]

 

Χριστίνα [Download]

 

Δήμητρα [Download]